Follow us
Domů > Zprávy > Obsah
Čínské bezpečnostní zařízení prototypového průmyslu čelí šesti neurčitým skutečnostem
Nov 03, 2017

Čínské bezpečnostní zařízení Prototypový průmysl čelí šesti neurčitým skutečnostem
V uplynulých letech byly podniky v oblasti prototypů bezpečnostních zařízení v Číně postiženy celosvětovou finanční krizí v různé míře. Luo Baihui, ředitel Asociace dodavatelů mezinárodních bezpečnostních zařízení a dodavatelů plastového hardwarového průmyslu, poukázal na to, že čínské podniky zabývající se bezpečnostními zařízeními musí čelit této obtížné realitě tváří v tvář současným obtížím, klidně a klidně analyzovat situaci, formulovat strategie a přizpůsobit struktura. V budoucnu, výroba a provoz, investice do zařízení, technologické inovace, úvěry na financování a další aspekty, aby se urychleně přizpůsobily a přijaly aktivní opatření k přizpůsobení se aktuální situaci a počasí po bouři.
1, věnujte velkou pozornost dynamice průmyslu, situaci v oblasti prodeje a trendům v oblasti politiky
Musíme věnovat velkou pozornost nedávnému zavedení příslušných politik ze strany země. Například v posledních letech, s cílem rozšířit domácí poptávku, zlepšit životní úroveň, stimulovat spotřebu, stimulovat výrobu a podporovat stabilní a rychlý hospodářský růst, stát investoval 15 miliard yuanů a realizoval dotace na politiku. Kromě toho také zveřejňuje politiku "ocelového a automobilového omlazení" v celostátním měřítku, která nepochybně přinese dobré zprávy pro domácí spotřebiče, ocelářský a automobilový průmysl.
2, vytváření aliance, profesionální dělba práce, pomoc při sledování, celkový příliv nad bouří
V rámci současné finanční krize by všechny společnosti zabývající se bezpečnostními zařízeními měly prosazovat komunikaci a porozumění více než kdykoli předtím, odstranit odcizení, eliminovat předsudky, zvýšit solidaritu uvnitř průmyslu a sledovat pomoc, aby se vyhnuly přílivu. Na základě vzájemné důvěry by podniky měly postupně budovat systém integrity a posílit spolupráci na základě vzájemného prospěchu a postupně vytvářet taktickou kombinaci a strategickou alianci. Podniky mohou podnikat ve jménu Unie bezpečnostního vybavení prototypového názvu Unie podle podnikatelské situace a vlastních charakteristik po konzultaci s odbornou dělbou práce. Tím se nejen vyhneme zuřivé konkurenci, sníží se vnitřní tření a ochrání se zájmy podniků, ale také se plně hraje jejich příslušné výhody, aby se zabránilo oslabení prototypu bezpečnostních zařízení. Tato aliance rovněž přispívá k integraci zdrojů, sdílení, vyhýbání se duplicitním investicím, snižování investičních rizik a zlepšení využívání zařízení. Některé podniky samozřejmě mohou také vytvořit spolupráci spolupráce. Pokud je to možné, obě strany budou na dobrovolném základě sloučit.
3, posílit budování informací, realizovat moderní řízení podniků
Většina firem zabývajících se bezpečnostním zařízením Prototypy v naší zemi jsou malé a střední podniky, které vyrostly z dílny nebo rodinných podniků. Zatím existuje stále mnoho soukromých podniků, které jsou stále dílnami a rozsáhlými modely řízení. Tato úroveň zpětného řízení a prostředky vážně brání rozvoji podniků a nemůže se přizpůsobit stávajícímu náročnému trhu prototypů bezpečnostních zařízení. Zejména v současné vážné hospodářské situaci je nutné mít mechanismus rychlé reakce a přizpůsobivost. Není-li soubor pokročilého systému správy informací, je obtížné dosáhnout. Podnikatelé by měli být trpělivě vědomi toho, že v dnešním informačním věku mohou pouze prostřednictvím využití informačních technologií a síťových technologií podnikům pomoci normalizovat řízení vnitřních podnikových procesů a posílit řízení dodavatelů a otevřít dodavatelské kanály, aby se minimalizovaly výrobní náklady a náklady na nákup, a neustále zlepšovat moderní úroveň podnikového řízení a provozní efektivitu, aby se uchopila iniciativa na trhu, chopit se iniciativy.