Follow us
Domů > Zprávy > Obsah
Význam použití zařízení Prototypové zařízení pro zdravotnické zařízení
Jul 19, 2017Význam aplikace zdravotnického zařízení Prototypové zařízení

Prototyp zdravotnického zařízení má různé vitální znaky, které mohou simulovat různé scény a příznaky. Má výcvik tracheální intubace, defibrilace, intravenózní infuze, hrudi a břišní vody a perikardiální výpotek. Zahrnuty s počítačem software lze nastavit podle potřeby a simulace případů, jako jsou akutní infarkt myokardu pacientů se objevily arytmie, dokonce i zastavil srdce, bronchiální astma, se objevují všechny druhy pozitivních příznaků, nekontrolovaný hemorrhagický šok, anafylaktický šok a jiné mimořádné případy. Podle operace studenta se na počítači včas zobrazí konkrétní výkon.

Výcvikový obsah hlavně pro diagnózu onemocnění a základní záchranné techniky, jako je posouzení srdeční zástavy, endotracheální intubace, srdeční kardioverter, srdeční komprese a umělé dýchání, záchranné léky, jako je aplikace dýchacího stroje. Školení se provádí ve výcvikové místnosti pro simulovanou lidskou první pomoc, která je vybavena různými záchrannými potřebami a předměty. Učitel může upravovat scénu podle běžných nouzových případů a provádět různá nastavení obtížnosti podle fáze výcviku a pochopení situace studenty. Studenti pracují podle podmínek prototypu zdravotnického prostředku. Prvním lékařem je první, který provozuje správný prototyp případu Lékařského vybavení Prototyp akční demonstrace Medical Equipment Prototype, a poté se studenti účastní simulační záchrany.

Konečně je velmi obvyklé diskutovat o klinické mimořádné situaci zástavy srdečního dýchání v prototypu zdravotnického zařízení. Je velmi důležité, aby pacienti resuscitovali resuscitaci včas a správně. Kromě toho, jakmile kardiální dýchání přestane, klinická situace je složitá a je to výzva pro internistu, který nemá žádné zkušenosti. Bez v procesu klinické praxe zotavení, lékař, pokud není správné, efektivní zotavení, nebo kvůli nedostatku záchranných záchranných zkušeností, snadno vedou k pacientovi, který zachrání nejlepší čas na ztratit, vážně způsobit smrt. Proto je zásadně důležité posílit úroveň nouzového výcviku pro prototyp provozování zdravotnického zařízení a zvýšit záchrannou zkušenost.

Jako důležitou součást klinických dovedností se stala důležitá součást zdravotnického vzdělávacího programu studentů. Ale v klinické praxi může mít jen pár studentů možnost účastnit se KPR. Se zdravotnickým zařízením se prototypové aplikace stávají důležitou metodou výuky, posilují výcvik v nouzových prvotních pomocných dovednostech u studentů medicíny, zvyšují vědomí první pomoci a posilují jejich klinickou nouzovou schopnost rychlé reakce se stala důležitým horkým tématem v oblasti lékařských pedagogů.

Kvůli mozkovému traumatu, cerebrovaskulární nehodě nebo ischemické ischemické encefalopatii Prototypovou lékařskou technikou, i když se pacienti po zotavení zotaví, mohou být stále v kómatu nebo pokles v reakci na vnější podněty. Při spontánní obnově oběhu po počáteční krátké vysoké perfuzi mozku může být kvůli mikrocirkulaci dysfunkce mozkového krevního toku snížena nebo dokonce se neobjevuje žádný fenomén reflow, který se může v případě normálního cerebrálního perfúzního tlaku také vyskytnout. Pacient musí být schopen udržet normální nebo mírně zvýšený arteriální tlak a snížit intrakraniální tlak, prototyp zdravotnického vybavení, čímž zajistí vhodnou perfuzii mozku a účinnou perfuzí mozku. Po dlouhém období kardiopulmonální resuscitace mají pacienti často epilepsii kvůli ischemii v mozkové kůře. Záchvaty mohou zvýšit poptávku po kyslíku z mozku a spotřebu kyslíku v těle, poškodit mozkové buňky a zhoršit mozkový edém, takže záchvaty musí být kontrolovány včas, stabilita léků, mohou používat hibernační směs, DE ba jin a tak dále a potřebují připojit se k následnému léčení proti záchvatům k udržení remise po pomalé redukci. Pokud to podmínky dovolují, může být eeg sledován u nočního stolku a epileptický záchvat bez zjevných klinických příznaků je detekován brzy a léčba je dána brzy.