Follow us
Domů > Zprávy > Obsah
Jaký je budoucí trend průmyslového prototypu?
Aug 10, 2017

Jaký je budoucí trend Průmyslového prototypu?
Průmyslový prototyp popisuje, že průmyslový bezpilotní příroda je průmyslovým výrobcem inteligentního, špičkového mikrokosmu, za předpokladu, že průmyslová automatizace pokračuje v přechodu na upgrade. Do průmyslu 4.0 se nejprve objevila cesta 2.0, 2.5 a 3.0. Během toho, kdy si myslíte, že podnikání, tým může zvládnout informační revoluci těchto nástrojů, může Průmyslový prototyp překonat pevnost průmyslové revoluce?
Po inteligentní přeměně zpracovatelského průmyslu bude struktura zaměstnanců od původních průmyslových pracovníků na přední straně odpovídat za hlavní část pyramidového tvaru, ke středu kvalifikovaných pracovníků stále více a více obrácených trapézových změn. "Nikdo továrna" není úplně nikdo, Průmyslový prototyp, ale snaha o druh organické interakce mezi stroji a rovnováhu.
V uplynulých letech se průmyslový prototyp tuzemské pracovní síly "milionů lidí" stále více přibližuje malým ziskům a dokonce i nulovému zájmu. Podniky a vlády jsou často založeny na nákladovém tlaku na "strojní náhrady za účelem podpory průmyslové modernizace", aby se podíval na průmyslové informace a bezpilotní. A opravdu by měl hluboce přemýšlet o tom, jak používat inteligentní zařízení ke změně procesu výrobních procesů k vyřešení výrobního cyklu, Průmyslové Prototype náklady a celý proces problému, aby výrobky konkurenceschopnější, aby se dosáhlo celého systému transformace a modernizace.
Výrobní transformace a modernizace, Průmyslový prototyp kromě domácího vysokého stupně obav o průmyslu 4.0 nebo že informace a industrializace hloubky integrace, existuje rozměr globalizace
Na makro úrovni vláda prosazuje strategii "vyjít", která povzbudí některé tradiční čínské zpracovatelské odvětví, výrobní kapacitu pro zahraniční převod; mikroúrovni, domácí velké výrobní podniky velmi zdůraznily potřebu vytvořit mezinárodní společnost.
Ale po integraci informací a industrializace bude průmyslový prototyp nevyhnutelně mít dopad na globalizaci domácích podniků, kteří si myslí. Průmyslový model 4.0 může být v podstatě bezpilotní, průmyslové bezpilotní bude mít vliv na globální zpracovatelský průmysl. Ať už ve Spojených státech, Evropě, Číně nebo jihovýchodní Asii jsou země jižní Asie stejné, na základě rozdílu mezi náklady na pracovní síly zmizely, celý svět výrobního vzoru bude přepsán a obnoven.
Industrial 4.0 nebo Čína z roku 2025, Průmyslový prototyp přinese novou "škrabku". V nové situaci, jak podporovat globalizaci, využití jaké výhody pro dosažení globalizace?
Průmyslový prototyp Inteligentní transformace zpracovatelského průmyslu se stala konsensem vlády a podnikatelů. "Strojové náhrady", které podporují proces modernizace a automatizace, musí zohledňovat v procesu tvorby a implementace politik, včetně vynálezců technologií robotů, podnikatelů, průmyslových kapitalistů, předchůdců aplikací, základních zaměstnanců a organizátorů průmyslu šest lidí. . Integrace zdrojů na systémové úrovni (systémový rámec, směr vývoje) s cílem dosáhnout průlomu inovací
Průmyslová modernizace pro inteligentní výrobu není jedinou technologií, Průmyslovým Prototypem nebo dokonce průmyslovou modernizací, ale s novým režimem provozu a užším průmyslovým stykem se změní celý průmyslový systém. Tato transformace není vylepšena pro upgrade několika výrobních linek nebo pro novou generaci designu produktů tak jednoduchou. Vyžaduje vyšší nároky na schopnost uchopit globální průmysl (tj. Nejvyšší úroveň designu) ze systémové úrovně. Budoucnost informací zpracovatelského průmyslu v Číně, bezpilotní transformace a modernizace, je vytvořit "plný řetězec" ekologického prostředí a průmyslového systému, zřízení systémových výhod pro řešení mezinárodních výzev.